Beadandó témakörök

Emlékeztető: A dolgozat legvégső beadásának határideje 2021. december 19. 23:59.

A/4 oldalméretben, minimum 1. oldalas tartalom. Könnyítésként: normál margók (2,5pt),
Times New Roman betűtípus, 12pt betűméret, és 1,5 sorköztávolság.
A dolgozatot személyesen a leadási határidő előtti órán nyomtatva (2021.12.13-ai hét), vagy digitális formában krétán keresztül vagy a tanórán megadott e-mail címre várom. A határidőn túl vagy be nem érkezett dolgozat elégtelen osztályzatot kap. A dolgozaton vagy az e-mail tárgyában szerepeljen a név és a választott téma sorszáma a beazonosíthatóság érdekében.

Saját gondolatokat és saját szellemi terméket várok! A 60 % feletti másolt tartalom esetén a dolgozat visszaküldésre kerülhet!
A nem lehivatkozott tartalmakat plágiumnak tekintek, amely a dolgozat elutasítását vonhatja maga után! Kérem a hivatkozásra figyeljünk oda!

Választható beadandó témakörök:

 1. Egy „nagy” ember, egy példakép bemutatása – életrajz és annak kifejtése, te miért tartod nagynak;
 2. Egy nagy egyéniség monológja, visszatekintve az életére (kreatív írás);
 3. Énesség és a skizofrénia: szerinted hogyan élheti meg az énességet, egyáltalán beszélhetünk-e ebben az esetben énességről;
 4. Egy érték (pl. őszinteség, igazságosság) érvényesülése az életben;
 5. Erkölcs és érdek: esszé egy olyan élethelyzetről, amikor valamelyik a kettő közül győzött a másik felett;
 6. Egy erkölcsi dilemmahelyzet ismertetése és értékelése, lehetőleg saját élmény alapján;
 7. Egy bibliai példázat kiválasztása és aktualizálása mai élethelyzetekre; vélemény: mennyire lehet a bibliai példázatokat napjaikban hasznosítani;
 8. A jó és a rossz: Szerinted mi a jó és a rossz, mik vagy kik állítják fel a nézőpontokat? Melyek a befolyásolótényezők?
 9. A jó és a rossz párhuzama a történelmi folyamatok során. Használj legalább egy történelmi eseményt vagy személy cselekedeteit példaként.
 10. Szabad-e az akarat?: Érvek gyűjtése amellett, hogy az emberi akarat szabad illetve a szükségszerűség foglyai vagyunk-e;
 11. Az erények, a tisztességes személy: interjúkészítés egy olyan személlyel, akit erényesnek vélsz, indok miért őt választottad;
 12. Bűnök, bűntudat, lelkiismeret: (irodalmi szövegek keresése és értelmezése), a téma: amikor a lelkiismeret büntet;
 13. Jog és erkölcs viszonya: egy konkrét eset bemutatása, amikor a jogi és az erkölcsi megítélés eltérő;
 14. Konkrét példákkal alátámasztva mutasd be, hogyan változtak az erkölcsi normák az egyes történelmi korokban és kultúrákban;
 15. A barátság vagy egy közösség jelentősége az életedben
 16. Esetismertetés: iskolából hazafelé tartva egy középkorú személy meg-megáll, majd összeesik nem messze tőled. Mit teszel? Miért? Dönthettél volna-e másképpen? Miért jó vagy rossz a döntés, amit meghoztál?
 17. Vallás és az erkölcs. Ismertess 2 vallási irányzatot, egyeztesd össze az erkölcsi értékeiket!
 18. Bakancslista. Ismertesd terveidet az elkövetkezendő 5 évre vonatkozóan (vagy akár 10) és hogy miképpen szeretnéd ezt elérni.