Etika

Ösztön és szellem

Az ösztön és típusai

Sigmund Freud nevénél már találkozhattunk az ösztön kifejezéssel. Ahhoz, hogy megértsük Freud filozófiáját meg kell értenünk, mik is az ösztönök pontosan.

Az ösztön genetikai kóddal öröklött, külső és belső ingerek kiváltotta fajspecifikus, kényszerítő erejű viselkedési mechanizmus.

Ha Freud, (aki nem csak neurológus, hanem psziciáter is volt,) elméletét vesszük alapul ahhoz, hogy megértsük az ösztönvezéreltség fogalmát, akkor meg kell említenünk a hármas személyiségstruktúráját (melyet ő maga a lélekhez kapcsolt).

Freud modelljében az

  • ID – ösztön-én
  • Ego
  • Superego

kapcsolódnak egymáshoz.

A gyermeki fejlődés során fokozatosan fejlődnek ki, az ID az egyedüli, amely már születésünk pillanatától megvan bennünk. Az ösztön-ént az ego „tartja kordában”, míg a Superego a végső őr a vágyaink és cselekedeteink felett.

Az alapvető ösztöneinken túl rendelkezünk olyan ösztönökkel, amelyek valamilyen ingerre váltódnak ki bennünk, ezek az affektusok. Az affektusok ezen téri fogalma Heller Ágnes nevéhez köthető, és jellemző még rájuk, hogy kifejező érzések és nem tanulhatóak.

A freudi modellen és Heller affektusain túl megkülönböztethetünk még orientációs érzéseket, mely érzések egyértelműen körülhatárolhatóak, általában igen-nem kérdéssel eldönthetőek. Ilyenek például a rokonszenv, bánat, bizalom, düh, nevetés. Ezek előzetes élmények, minták, normák, szokások nyomán alakulnak ki.

Az ösztöneink, ahogy Arnold Gehlen fogalmazza meg ösztönöz bennünket arra, hogy minél többet és többet ismerjünk meg mindenről, amely bennünket körülvesz, és megértsük saját magunkat is. Ezért nevezzük az ösztönök, affektusok és orientációs érzések „összegyúrása” után az embereket megismerő embernek [homo cognitiva], mely magába foglalja, hogy minden ember saját világának közepe, mégis rálátása van saját magára.

A megismerő ember

Az, hogy rálátásunk van saját magunkra segíti tudásunkat abban, hogy az ÉN kiteljesedhessen. És ha van ÉN, akkor feltételezhetjük, hogy van minden emberben egyfajta „énesség” mely megadja azt az esszenciát, amely talán az emberi lény lényegét adja.

Az énességgel két terület foglalkozik, és kutatja:

FilozófiaPszichológia
Személyekkel foglalkozikSzemélyiségekkel foglalkozik
Örökölt + Megszerzett
pszichológiai tulajdonságok

Fontos megemlítenünk, hogy az énazonosság két halmazból épül fel.

Fogalmi azonosságÉlményszerű azonosság
Magunk megfogalmazása.Átélések, élmények általi érzések alapján.