Etika

Mitől ember az ember?

Bevezetés


Többdimenziós ember: Az embernek többféle elemből, összetevőkből való felfogása, például: az ember mint test-lélek-szellem egysége, az ember, mint természeti és társadalmi lény.

Platón Pál apostol Aquinói Szent Tamás Karl Marx Sigmund Freud Rudolf Steiner Arnold Gehlen Heller Ágnes
Kr.e. 427 – Kr.e. 347 Kr.u. 5 – 67 1225-1274 1818-1883 1856-1939 1861-1925 1904-1976 1929-2019
has: érzelem
mellkas: akarás
fej: megismerés
test-lélek-szellem harmonikus kapcsolataA lélek a test értelme és lényege, a test pedig a lélek “élete”: vagyis a lélek a test révén fejezi ki magát természeti lények (biológiailag meghatározottak) vagyunk + társadalmi lények: alakítjuk önmagunkat, önmagunk meghatározására vagyunk képesek Ösztönvezéreltek vagyunk 7 dimenziót állított fel ösztönfeleslegünk van, ezek motiválnak minket az aktivitásra. Ebből alakul ki a kultúra.Nem természeti, társadalmi, vagy szellemi lényekben kell gondolkodnunk, mi egyszerűen és kizárólag emberi lények vagyunk