Etika

Az etika alapjai, normák és az emberi szükségletek

Mi az etika?

Az etika a filozófia azon ága, melynek a középpontjában a jó áll. Ebből adódik a kérdés, hogy mivel is foglalkozik a filozófia? Ha az egyszerű és tudományos választ akarjuk kapni: A bölcsesség szeretete. A filozófia viszont sokkal több ennél. Ezt a tudományt nevezhetjük a mai tudományok ősatyjának, mivel elsősorban a filozófusok voltak azok, akik vizsgálni kezdték a világ jelenségeit és az emberi gondolkodást.

Ha egy átlag embert megkérdezünk mi jut eszébe az etika szóról, általában az etikussággal és viselkedéseel kapcsolatok fogalmak fognak az eszébe jutni: tisztelet, megbecsülés, szépség, udvarisaaság…

Ezeket a fogalmakat ismereteink befolyásolják. Ismereteinket két nagyobb táborba oszthatjuk, egyrészt tényekre, másrészt értékekre.

TényekÉrtékek
A tudomány foglalkozik veleAz etika foglalkozik vele
A valóság megismerése a célAz emberi cselekvést, viselkedést szabályozó tényezők
Tudományos értekezések, publikációk, kutatásokSzabályok, normák*

*A szabályozó tényezőkön belül további két tényezőt tudunk megkülönböztetni, erősségi fokukat tekintve.

NormaTörvény
Valamire vonatkozó (rend)szabály, irányelv, amely megszabja valami végrehajtásának, elvégzésének, valaki magatartásának módját.Az államhatalom által felállított kötelező erejű írott szabály, amely a társadalom életének valamely viszonylatában meghatározza az állam polgárainak jogait és kötelességeit.
Szóban és elvekben nyilvánul megÍrott formában van jelen

Értékeink világának egy nagyon alapvető mozgatórugója van, mégpedig emberi szükségleteink.


Maslow-piramis

Bár Abraham Maslow (pszichológus, 1908-1970) alkotta piramisban több lépcsőfokra osztotta az emberi szükségletek pilléreit, mi jelenleg csak három nagyobb csoportról beszélünk ebben a témakörben:

A biológiai szükségletekről, melyek közé tartozik a légzés, a táplálkozás, alvás, hőmérséklet, szexualitás
A szociális szükségletek, mint a kapcsolatteremtés és az összetartozás érzése.
Valamint a pszichikai szükségeletek, mint a lelki jólét, motiváció megléte, önmagvalósítás lehetősége.

Ezek alapján elmondhatjuk, hogy az ember egy olyan értékelő lény, aki a mindennapi életben szerzett ismeretek, tapasztalatok és értékek alapján alakítja ki cselekedeteinek, és gondolkodásmódjának alapjait.