Gamification

December 16-ai feladvány

Sztrabón egyike azon ismert görög történetíróinknak, akiknek maradtak fent egész szép terjedelemben írásai. Nem csak történetíró, hanem geográfus is volt, grammatikát, földrajzot és filozófiát tanult, többször járt Rómában.

Geographika című műve, amely majdnem hiánytalanul fennmaradt 17 db kötetből áll, különböző irodalmi formák ötvözete. Az útleírások, a települések távolsága, az egyes vidékek helytörténeti feldolgozása, a geneológiai ismeretek, a néprajzi jellegzeteségek leírása egyaránt megtalálhatók benne. Az emberiséget barbárok és civilizált népek kategóriába sorolja. Műve a XV. századtól kezdve számos kiadásban és fordításban megjelent. Mára az ókori földrajz- és néprajztudomány egyik legértékesebb forrása.

„Állítólag az Albánia fölött emelkedő hegyeken laknak […]. Theophanés, […] azt mondja, hogy […] itt folyik a Mermadalis folyó […]. Mások ellenben […] azt állítják, hogy ezek a Kaukasos északi lejtőin, amelyeket Keraubiának neveznek, mint a gargareusok szomszédai laknak, és hogy […] minden más dogot maguk végeznek a maguk számára, […] a legerősebbjeik pedig főképpen a vadászattal foglalkoznak és a harcászatban gyakorolják magukat. A jobb mellét mindegyiküknek még gyermekkorukban kiégetik, hogy a karjukat minden célra ügyesebben használhassák, elsősorban a dárdavetésre. Használják az íjat, a harci bárdot és a pajzsot, a vadállatok bőréből pedig sisakokat, köpenyeket és öveket készítenek. Tavasszal pedig kiválasztanak két hónapot, s ekkor fölmennek a közeli hegyre, mely elválasztja őket és a gargareusokat. Ősi szokás szerint ezek is fölmennek, hogy az asszonyokkal áldozzanak, és hogy együtt legyenek velük gyermekek nemzése végett, […], a fogamzás után pedig elküldik őket. Az újszülöttek közül a leányokat megtartják maguknak, a fiúkat azonban odaviszik azoknak, hogy neveljék föl; […]”

Sztrabón: Geographika. XI. könyv, V. fejezet.

Kikről / milyen népről szól a fenti idézet?


A napi feladvány megfejtését a december 16-ai naphoz rögzítsd!

a Rafflecopter giveaway