Etika

Bibliai erkölcsi értékek a világ etikájában

A mai óra tananyagában már nem kifejezetten az embert emberré tevő tulajdonságokról lesz szó, hanem betekintünk a vallás témakörébe.

Egy kis bevezetésként néhány emlékeztető:

  • az ember a társaival szimbólumok útján érintkezik
  • az ember, mint önálló lény, támaszkodik az önállóságára
  • az embernek szüksége van társi megértésre és helyeslésre, hogy teremthessen

Az ember nem csak teremt, hanem folyamatosan értékeli is, ami teremtetett, és amit ő maga véghezvitt.

A bibliai vallások szerint csak akkor tudunk értékelni, ha van egy egyetemes tartomány/világ (esetleg létsík), amely tartalmazza azokat az értékeket, amelyekhez viszonyíthajuk értékelésünk helyességét, vagy éppen helytelenségét.

Platón: Barlanghasonlat

Platónnak is voltak már az ókorban ilyen feltevései, amikor leírta Barlanghasonlatát.

Amennyiben ezt vesszük alapul, akkor ez az egyetemes létsík határozza meg általunk valaminek az “értéket”. Ez alatt nem tárgyi dolgokat értjük – nem a legcsillogóbb aranyláncot, de még nem is a bankban csücsülő aranyrudakat kell érteni. Ezek az értékek lehetnek például a szépség, a jóságAki a megfelelő értékeket teszi magáévá, azok rálépnek az erkölcsiség útjára.

A megfelelő értékelést magunknak kell eldöntenünk, hogy elfogadjuk-e vagy sem. A keresztény és zsidó vallás hívei viszont úgy tartják, hogy akik nem szabadon választják ezt a döntést, azok nem sokban különböznek az állatoktól vagy növényektől.

Az, hogy a helyes értékelést mi szabályozza, korábban már érintettük:

  • Egyrészt az adott korszak társadalma
  • Másrészt, ha vallásosak vagyunk, akkor az adott vallási tanok segítenek nekünk megtalálni őket.

Abban az esetben, ha úgy gondoljuk, hogy nem bebizonyítható, hogy van-e egyáltalán Isten, vagy sem, akkor agnosztikusok vagyunk; ha viszont kifejezettek tagadjuk Isten létét, akkor ateisták.

A vallások az idők folyamán változtak, mára azonban elmondhatjuk, hogy a Föld lakossága többségében egyistenhívő, és valamiféle jóságos Istenben hisz. A keresztények szerint Isten maga a szeretet, rossz cselekedetet, vagy büntetést nem is tulajdonítanak neki.

Az erkölcsi élethez vezető út tehát két szempontból lehet megközelíteni és rálépni az ösvényre:

  • A világi erkölcs alapján, melyet az adott kor/korszak társadalma és kultúrája határoz meg
  • A valláserkölcs, melynek végső megalapozása a hitre épül
Hit